Αρχική Σελίδα I Μήνυμα Δημάρχου I Το όραμα μας I Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές I Διοικητική Διάρθρωση I Επικοινωνία

Πληρωμή τιμολογίων
Bills’ payment
Πληρωμή εξώδικων
προστίμων
Fines’ payment
Είσοδος
Login
Αίτηση για νέους χρήστες
Ιστορική Αναδρομή
Δημαρχείο
Εκκλησίες / Μοναστήρια
Εκπαιδευτήρια
Οργανωμένα Σύνολα
Κρατικές Υπηρεσίες
Δημοτικά Πάρκα
Κοινωνική Προσφορά
Πολιτιστική Προσφορά
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ιστορικοί Χώροι / Μνημεία
Πρεσβείες και Προξενεία
Νομοθεσία
Διαδικασία

Εξυπηρέτηση Δημοτών
Χρήσιμα έντυπα
Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ενεργειακή Πολιτική 20-20-20
Διδυμοποιήσεις
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αρχική Σελίδα / Πολεοδομική Αμνηστία

Πολεοδομική Αμνηστία


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, στις 5/4/2012, Πρόταση Νόμου η οποία τροποποιεί το άρθρο 10Δ του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου που αφορά την Πολεοδομική Αμνηστία ως ακολούθως:

1. η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των Δηλώσεων Πρόθεσης είναι η 31/10/2012.

2. η ημερομηνία λήξης της περιόδου που ισχύει η μείωση της απαίτησης στο αντιστάθμισμα κατά 20% είναι ή 31/12/2012.

3. η ημερομηνία λήξης της περιόδου που ισχύει η μείωση της απαίτησης στο αντιστάθμισμα κατά 10% είναι ή 31/12/2013.

4. η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες Οικοδομικές ή Πολεοδομικές Αρχές είναι η 31/12/2014.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν γίνει στο άρθρο 45Α του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Το πλήρες κείμενο των δύο Νομοθεσιών παρατίθεται πιο κάτω:

Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012

Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2012

Υπουργείο Εσωτερικών,
9.4.2012
 
Στους συνδέσμους που παρατίθενται μπορείτε να βρείτε τα ενημερωτικά έντυπα και τις αιτήσεις που αναφέρονται στο σχέδιο της Πολεοδομικής Αμνηστίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δέστε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε

Designed and Developed by NETinfo Plc