Αρχική Σελίδα I Μήνυμα Δημάρχου I Το όραμα μας I Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές I Διοικητική Διάρθρωση I Επικοινωνία

Πληρωμή τιμολογίων
Bills’ payment
Πληρωμή εξώδικων
προστίμων
Fines’ payment
Είσοδος
Login
Αίτηση για νέους χρήστες
Ιστορική Αναδρομή
Δημαρχείο
Εκκλησίες / Μοναστήρια
Εκπαιδευτήρια
Οργανωμένα Σύνολα
Κρατικές Υπηρεσίες
Δημοτικά Πάρκα
Κοινωνική Προσφορά
Πολιτιστική Προσφορά
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ιστορικοί Χώροι / Μνημεία
Πρεσβείες και Προξενεία
Νομοθεσία
Διαδικασία

Εξυπηρέτηση Δημοτών
Χρήσιμα έντυπα
Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ενεργειακή Πολιτική 20-20-20
Διδυμοποιήσεις
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αρχική Σελίδα / Διοικητική Διάρθρωση

Διοικητική Διάρθρωση


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας: Ανδρέας Αρότης
Τηλέφωνο: 22453853
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 • ΑΡΧΕΙΟ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
 • ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Προϊστάμενος: Ανδρέας Αρότης, Δημοτικός Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Προϊστάμενος: Γιώργος Τζιονής, Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 22453869 tjionis@engomi.org

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.96 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΧΕΤΩΝ)
 • ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΛΠ)
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ, ΑΗΚ, CYTA, ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΛΠ)
 • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ:
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  • ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ

 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ:
  • ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ
  • ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΠ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΧΛΗΡΙΑ ΚΛΠ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ) ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Προϊστάμενη: Ευαγγελία Τζιρτζιπή, Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 22453849 evaggelia@engomi.org

 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ ΑΠΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ)

TMHMA ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προϊστάμενος: Χρύσανθος Πιερή, Γραμματειακός Λειτουργός, 22453857  
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Προϊστάμενος: Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ανώτερος Υγειονομικός Επιθεωρητής, τηλ. 22453864
 • ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΟΧΛΗΡΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
 • ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συντονίστρια: Έλενα Χάμπα, τηλ. 22453878
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ
 • ΤΑΜΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ
Προϊστάμενος: Χρύσανθος Πιερή, Γραμματειακός Λειτουργός, 22453857  parapona@engomi.org
 • ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Σ.Α.Δ.)
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22453800


Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε

Designed and Developed by NETinfo Plc