Αρχική Σελίδα I Μήνυμα Δημάρχου I Το όραμα μας I Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές I Διοικητική Διάρθρωση I Επικοινωνία

Πληρωμή τιμολογίων
Bills’ payment
Πληρωμή εξώδικων
προστίμων
Fines’ payment
Είσοδος
Login
Αίτηση για νέους χρήστες
Ιστορική Αναδρομή
Δημαρχείο
Εκκλησίες / Μοναστήρια
Εκπαιδευτήρια
Οργανωμένα Σύνολα
Κρατικές Υπηρεσίες
Δημοτικά Πάρκα
Κοινωνική Προσφορά
Πολιτιστική Προσφορά
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ιστορικοί Χώροι / Μνημεία
Πρεσβείες και Προξενεία
Νομοθεσία
Διαδικασία

Εξυπηρέτηση Δημοτών
Χρήσιμα έντυπα
Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ενεργειακή Πολιτική 20-20-20
Διδυμοποιήσεις
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αρχική Σελίδα / Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές

Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ 2017-2021
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης αποτελείται από τον Δήμαρχο και δώδεκα Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους δημότες στις δημοτικές εκλογές, που διεξάγονται κάθε πενταετία εντός Δεκεμβρίου, βάσει του περί Δήμων Νόμου (Ν.111/85). Αντιδήμαρχος εκλέγεται ένας Δημοτικός Σύμβουλος από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν το 2016 και η θητεία του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου λήγει τέλη του 2021.
 
 
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΙΝΗΤΟ
EΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΙΑ
ΦΑΞ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κυριάκου Ζαχαρίας
(Δήμαρχος)
Σάββα Ροτσίδη 1Α,
2416 Έγκωμη
99643402
22453855
22353343
22352521
Ιωάννου Γιάννης (Αντιδήμαρχος)
(ΔΗΣΥ)
Παύλου Μελά 10
2413 Έγκωμη
99678008
22354040
22352613
22343890
Ζαχαριάδου Αρίτα
(ΔΗΣΥ)
Αθηνών 14
2413 Έγκωμη
96172333
22444585
22353244
Εργ. 22658620
Καμέρης Φίλιππος 
(ΑΚΕΛ)
΄Αγγελου Τερζάκη 79
2402 Έγκωμη
99651276
22355022
22352907
22357973
Χαραλάμπους – Κουττούκη Μαρία
(ΕΔΕΚ)
Ολύμπου 5
2411 Έγκωμη
99020431
99020431
22358518
 
Κυριάκου Στυλιάνα
(ΔΗΣΥ)
Μακεδονιτίσσης 28,
2417 Έγκωμη
96509641
22341404 
 22355497
 
Λύμπουρας Κώστας
(ΔΗΚΟ)
Ιακώβου Πατάτσου 20,
2407 Έγκωμη
99459495
22474600
22664483
22474601
Παύλου Παύλος
(ΔΗΚΟ)
Τεμπών 42, διαμ. 202,
2408 Έγκωμη
99689570
22571111
--
22353072
--
Προδρόμου Άντρη
(ΔΗΚΟ)
Γράμμου 8
2408 Έγκωμη
99569547
22445544
22592222
 
Σαββίδης Γεώργιος
(ΑΚΕΛ)
Αγίας Κασσιανής 12B,
2415 Έγκωμη
99443919
22356022
--
22353366
Σαββίδης Χρίστος
(ΔΗΣΥ)
Πατρ. Γρηγορίου 12,
2414 Έγκωμη
99658358
--
22350367
22352042
Σιεηττάνης Δημήτρης
(Αλληλεγγύη)
Γρηγορίου Ξενοπούλου 17Α, 2402 Έγκωμη
99646608
--
22357749
--
Στυλιανού Αναστασία
(ΔΗΣΥ)
Ελευθέριου Βενιζέλου 6,
2414 Έγκωμη
99862823
--
22350250
--
 
 
Συντονιστές Δημοτικών Ομάδων
ΔΗΣΥ Χρίστος Σαββίδης
ΔΗΚΟ Παύλος Παύλου
ΑΚΕΛ Γιώργος Σαββίδης
ΕΔΕΚ Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Δημήτρης Σιεηττάνης
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Διαχειριστική Επιτροπή
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Γιάννης Ιωάννου, Αντιδήμαρχος )
Χρίστος Σαββίδης )
Παύλος Παύλου )
Γιώργος Σαββίδης ) Μέλη
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη )
Δημήτρης Σιεηττάνης )
Αναστασία Στυλιανού )
 
Τεχνική Επιτροπή, Διαφημιστικών Πινακίδων και Τροχαίας
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Κώστας Λύμπουρας )
Γιάννης Ιωάννου )
Γιώργος Σαββίδης )
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη ) Μέλη
Δημήτρης Σιεηττάνης )
Αρίτα Ζαχαριάδου )
 
Επιτροπή Προσωπικού
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης )
Παύλος Παύλου )
Γιώργος Σαββίδης ) Μέλη
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη )
Δημήτρης Σιεηττάνης )
 
Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού
Παύλος Παύλου, Πρόεδρος
Κώστας Λύμπουρας )
Στυλιάνα Κυριάκου ) Μέλη
Γιώργος Σαββίδης )
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη )
Δημήτρης Σιεηττάνης )
 
Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων
Αναστασία Στυλιανού, Πρόεδρος
Αρίτα Ζαχαριάδου )
Άντρη Προδρόμου )
Γιώργος Σαββίδης )
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη ) Μέλη
Δημήτρης Σιεηττάνης )
 
Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Πρόεδρος
Στυλιάνα Κυριάκου )
Παύλος Παύλου )
Άντρη Προδρόμου )
Γιώργος Σαββίδης ) Μέλη
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη )
Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
 
Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας
Γιώργος Σαββίδης, Πρόεδρος
Αρίτα Ζαχαριάδου )
Άντρη Προδρόμου ) Μέλη
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη )
Δημήτρης Σιεηττάνης )
 
Επιτροπή Προσφορών
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Γιάννης Ιωάννου )
Κώστας Λύμπουρας )
Γιώργος Σαββίδης ) Μέλη
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη )
Δημήτρης Σιεηττάνης )
 
Εκτελεστική Επιτροπή
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης ) Μέλη
Γιώργος Σαββίδης )
 
Επιτροπή Εργατών
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης ) Μέλη
Παύλος Παύλου )
 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης
Στυλιάνα Κυριάκου, Πρόεδρος
Άντρη Προδρόμου                    )
Φίλιππος Καμέρης                     ) Μέλη
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη )
 
Εκπροσώπηση στην Ένωση Δήμων Κύπρου
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος
Γιάννης Ιωάννου, Αντιδήμαρχος
 
Εκπροσώπηση στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης
Αναστασία Στυλιανού
Κώστας Λύμπουρας
Φίλιππος Καμέρης
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη
 
Εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Σ.Α.Λ.)
Χρίστος Σαββίδης
 
Εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Σ.Υ.Λ.)
Αναστασία Στυλιανού
Παύλος Παύλου
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη
 
Υπογραφή συμβάσεων εξ ονόματος του Δήμου
Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος
Χρίστος Σαββίδης
Γιώργος Σαββίδης
 
Εκπροσώπηση Δήμου στην Κίνηση Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας
Γιώργος Σαββίδης, πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
 
Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Προνοίας του Δήμου
Χρίστος Σαββίδης, Πρόεδρος
Χρύσανθος Πιερή, Γραμματέας 

Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε

Designed and Developed by NETinfo Plc